Är ni med på förändringen?

Medlemskapets roll och medlemmars förväntningar på ideella organisationer har förändrats. Svensken är mer engagerad än någonsin* men i en globaliserad och digitaliserad värld med många valmöjligheter förväntar sig många något nytt från den idéburna världen. Är ni redo för förändringen?

Den här sajten innehåller åtta inspirationsfilmer. Varje film följs av diskussionsfrågor, övningar och lästips. Använd gärna materialet på möten, utbildningar och temadagar. Syftet är att främja samtal om hur ni kan engagera fler i er förening.

*Svedberg Lars, Magnus Jegermalm & Johan von Essen (2010). Svenskarnas engagemang är större än någonsin – insatser i och utanför föreningslivet. Rapport till regeringskansliet.

Publicerat i Varmt välkomna! | 1 kommentar